Dotacja – dla kogo?

Dotacje są bardzo popularną formą wsparcia i dedykowane są nie tylko młodym przedsiębiorcom, którzy często z nich korzystają, ale również dla osób w różnym wieku, które mają w zamiarze otworzenie własnego biznesu. Dotacje unijne mogą też otrzymać mikroprzedsiębiorstwa jak i nieco większe firmy, które potrzebują finansowej pomocy. Pamiętajmy jednak, że w zależności od danego regionu kwota dotacji unijnej może podlegać pewnym ograniczeniom. Z tego powodu coraz częściej opłaca się odkładać pieniądze na wkład własny, a potem dopiero sięgnąć po wsparcie finansowe.  Jeśli planujemy rozkręcić własny interes i potrzebujemy dotacji z Unii Europejskiej warto poprosić o pomoc urzędy pracy, a nawet skorzystać z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które są bardzo popularne wśród młodych osób. O dotację mogą starać się kobiety, które po urodzeniu dziecka mają problem ze znalezieniem pracy, młodzi dorośli, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, osoby pochodzące z miast do 25 000 mieszkańców.

flagiz

Bardzo ważną informacją jest również to, że o dotację na założenie własnej działalności mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia. Niezbędne jest jednak skontaktowanie się z organami, od których oczekujemy pomocy w celu ustalenia szczegółowego projektu i określenia jego założeń. Dodatkowo osoby, które ubiegają się o dotację mogą otrzymać porady praktyczne jak zarządzać własną działalnością, a także mogą przystąpić do programu szkoleń z marketingu, prawa handlowego i obowiązków BHP.