Jak otrzymać dotację na sklep sportowy?

Zanim otrzymamy interesującą nas dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej musimy pamiętać, że w zależności od miejsca, od którego chcemy otrzymać pomoc musimy spełnić pewne wymagania. W przypadku sklepów sportowych tak jak wielu innych firm zajmujących się sprzedażą detaliczną musimy w urzędzie pracy lub w innym ośrodku, od którego chcemy otrzymać wsparcie przedstawić komplet dokumentów i wstępny biznesplan. Pamiętajmy, że nasz biznesplan musi być zwięzły i przekonujący, tak aby zaciekawił zarząd i jednocześnie był dla niego bardzo wiarygodny. Pamiętajmy jednak, że proces otrzymania dotacji będzie się różnił w zależności od organu, o który poprosimy o wsparcie.

pieniadze

Przykładowo, gdy zdecydujemy się na dotację z Unii nie oczekujmy, że po miesiącu środki z dotacji od razu wpłyną na nasze konto. Taką dotację jest zdecydowanie trudniej otrzymać, szczególnie gdy nasz pomysł jest popularny i może nie wydać się mało przyszłościowy. Najlepiej jednak przekonać instytucję układając rzetelny i zrozumiały biznesplan i poinformować, iż mamy możliwość, aby utworzyć w przyszłości miejsca pracy dla innych osób. Takie działania z naszej strony mogą przedstawić pomysł w jeszcze bardziej korzystnym świetle i jednocześnie wpłynąć na decyzję danej firmy. Ponadto w przypadku sklepu sportowego ogromne znaczenie ma również lokalizacja jego utworzenia. Jeśli planujemy utworzyć go w miejscu, gdzie są funkcjonują takie przedsiębiorstwa mamy bardzo małe szanse na uzyskanie dotacji. Z tego powodu najpierw musimy zbadać rynek i przeanalizować wstępnie działania naszej konkurencji.